Администриране на персонал

Администриране на персонал

Какво предлагаме?

Извършваме обработка на трудови възнаграждения като самостоятелна услуга с осигуряване на максимална степен на конфиденциалност.

Услугата включва цялостна обработка на ведомости, изготвяне на фишове за заплати и различни персонални документи, подаване на декларации в НАП и болнични в НОИ. Зареждаме платежни за банковите преводи към НАП и персонала или изготвяме информация за платежни  нареждания. Изготвяме обобщена информация за счетоводния отдел на клиента и, при необходимост, детайлни справки за целите на управлението. Предлагаме възможност за изпращане на фишовете за заплати на служителите по електронна поща.

Като допълнителна услуга предлагаме изготвяне на трудови договори и трудови досиета на персонала.

КАСТ експертизаАдминистриране на персонал

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

В такива ситуации работим в сътрудничество с вътрешния отдел на дружеството, за да синхронизираме подаването на необходимата информация към НАП.