Финансови отчети и консолидационни отчети

Счетоводно обслужване

Финансови отчети и консолидационни отчети

Съгласно Закона за счетоводството, предприятията в България съставят финансови отчети към 31-ви декември на всяка година.

Изготвяме годишни и междинни финансови отчети на предприятия, които се отчитат съгласно Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти (МСФО), вкл:

  • Отчети и справки за консолидация;
  • Участие в международен консолидационен процес;
  • Отчети и справки за международен одит.

КАСТ експертизаФинансови отчети

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

Имаме богат опит с изготвяне на справки и отчети за целите на консолидацията на дружества с предприятие-майка в различни държави.