Консултации и писмени становища

Консултации и писмени становища

Какво предлагаме?

Изготвяме на писмени становища и доклади относно данъчното облагане, необходими за дейността ви или, които да представите пред собствениците, потенциални инвеститори и партньори.

Финансов Due Diligence при намерение за придобиване на предприятие. Включва:

  • Преглед на финансови отчети, счетоводни политики и документи;
  • Преглед на съществуващи договори с клиенти, доставчици и служители с цел преценка на техния ефект върху активите, пасивите, приходите и разходите на придобиваното дружество; 
  • Оценка на данъчни рискове резултат от предишни сделки;
  • Оценка на резултатите свързани с придобиването – данъчни и счетоводни ефекти.

КАСТ експертизаКонсултацииПисмени становища

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

Финансовият Due Diligence представлява преглед на финансовото състояние на предприятие към определена дата; оценка на данъчните рискове, резултат от счетоводното и данъчното третиране на минали събития; и оценка на данъчните и счетоводни ефекти от евентуално бъдещо придобиване.