Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Какво предлагаме?

За нас счетоводството не е само цифри, документи и данъци. Ние сме доверен партньор на вашия бизнес. Независимо от размера на вашата компания, ние можем да ви помогнем при взимането на финансови и инвестиционни решения, управлението на разходите и данъчното планиране.

Основни принципи на нашата работа са професионализъм, разбиране в детайли нуждите на клиента, конфиденциалност.

Предлагаме разнообразни счетоводни услуги, съответстващи с размера и нуждите на вашия бизнес. Работим със собствен счетоводен софтуер, което ни позволява да правим настройки и доработки според спецификата на всеки бизнес. Разработваме модули за връзка с различни софтуери за управление на бизнеса (склад, търговия, спедиция и др.). При необходимост разработваме автоматизирана обработка на електронни банкови извлечения и/или генерация на файлове за масови разплащания, включително автоматично изпращане на мейл съобщения за платените фактури.

 

За дружества без ежемесечни задължения (липса на персонал и ДДС регистрация) предлагаме еднократна годишна обработка.

Имаме опит в счетоводното обслужване на голямо разнообразие от клиенти – както като размер на компанията, така и като дейности, която развиват. Някои от областите, за които сме натрупали значителен опит и познаваме в детайли бизнеса на клиентите ни са:

  • Дружества, които се отчитат по МСФО (IFRS);
  • Дъщерни предприятия на български и чуждестранни компании;
  • Спедиция;
  • Строителство;
  • Организации с нестопанска цел;
  • Търговия;
  • Он-лайн търговия;
  • Производство.

КАСТ експертизаСчетоводно обслужване

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

Най-добре е да се свържете със счетоводител веднага. Дори дружеството ви да не осъществява активна дейност, то може да е задължено да подава счетоводна и/или данъчна информация.