Управленско счетоводство (финансов директор под наем)

Управленско счетоводство

Какво предлагаме?

Вашият бизнес расте и се развива, средата е динамична, вие имате нужда от навременна финансова информация, за да управлявате дейността си! Годишните финансови отчети изготвяни съгласно счетоводните стандарти не могат да отговорят на тези изисквания. Съвместно можем да разработим методология на отчитане и отчети и/или справки, които да представят информацията, от която се нуждаете. Те могат да включват ежемесечно отчитане на резултатите и разпределяне на разходите по вид дейност, проекти, пазари и други подходящи признаци. Представяме информацията в четим и удобен за вас вид.

Това е услуга, която предоставя финансови, счетоводни и оперативни насоки за вашия бизнес, като ви помага в планирането, контрола върху изпълнение на поставените цели и вземането на навременни оперативни решения. Изготвяме:

  • Отчети за управлението;
  • Бюджети;
  • Прогнози;
  • Сравнения между планирани и постигнати резултати;
  • Анализи.

КАСТ експертизаУправленско счетоводство

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min

Ние сме насреща за Вашите въпроси.

Нашите експерти отговарят

Често задавани въпроси

Услуга, която предоставя финансови, счетоводни и оперативни насоки за вашия бизнес. Изготвяме отчети за управлението, бюджети и друга информация, необходима за управлението на вашия бизнес.