КАСТ Консулт

20 години опит в областта на счетоводните услуги

Счетоводството, независим финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ КОНСУЛТ

Ние имаме грижата за Вашите финанси!

Помагаме Ви да се фокусирате върху основната си цел – развитието на Вашия бизнес - като поемаме грижата за финансово-счетоводната дейност и данъчното планиране. Вече две десетилетия предлагаме на клиентите си безупречни услуги:

Стела Спасова

управител

КАСТ КОНСУЛТ

Нашите услуги

Счетоводно обслужване

Предлагаме счетоводни услуги, съответстващи с размера и нуждите на вашия бизнес.

Управленско счетоводство

Отчети за управлението, бюджети, прогнози, сравнения между планирани и постигнати резултати.

Независим финансов одит

Независим финансов одит; Процедури по преобразуване на търговски дружества.

Финансови отчети

Изготвяме отчети и справки за консолидация, отчети и справки за международен одит.

Администриране на персонал

Обработка на трудови възнаграждения, изготвяне на фишове за заплати и други.

Софтуер

Счетоводен продукт, който се настройва по нуждите и разбиранията на счетоводителя.

КАСТ експертизаСчетоводно обслужванеФинансови отчети Управленско счетоводство Административни услугиНезависим финансов одит

Ние сме фирма с над 20 години опит в областта на областта на счетоводството, независимия финансов одит и разработката на софтуер.

КАСТ Консулт ООД е създадено през 1997 г. Първоначалните дейности са независим финансов одит на предприятия и разработване на счетоводен софтуер. В последствие дейността е разширена и предоставя богата гама от професионални финансово-счетоводни, консултантски, одиторски и други съпътстващи услуги.

accountant calculate the cash bill 2021 04 05 01 12 09 utc min
Бистра Колева-Маджарова

Адвокат

"През близо 20-годишната си адвокатска практика винаги съм разчитала на страхотния екип на КАСТ Консулт  за адекватни и задълбочени становища по счетоводните и данъчните аспекти на казусите,  които съм решавала. Бърза реакция, висока експертиза, работещи идеи! Горещо ги препоръчвам!"

Пенка Тишкова

управител на „Креста Консултинг“ ООД

«Нашата фирма работи с Милка Пандаклиева и по-късно с КАСТ Консулт ООД вече почти 30 години. Използвали сме различни техни услуги - одит, payroll, пълно счетоводно обслужване, данъчни консултации, като винаги сме получавали изключителен професионализъм, много добро познаване на действащото законодателство, бърза реакция на всеки възникнал проблем. Факт е, че за тези години никога не сме имали данъчна и каквато и да е друга проверка от компетентните органи, която да е установила нарушения или пропуски в нашето счетоводство.»

Татяна Василева

управител на „Вертиго България“ ЕООД

„С екипа на КАСТ Консулт“ работим вече почти двадесет години. В началото ги ползвахме като наши одитори, а впоследствие възложихме счетоводното обслужване на всичките дружества от групата ни. Професионални и навременни консултации по отношение счетоводство, труд и работна заплата,  текущата работа на дружествата, всеобхватни  съвети от данъчно и счетоводно естество по структуриране на сделките ни и финансови проверки и  анализи на бъдещи сделки са само част от нещата, на които винаги можеме  да разчитаме при работата си с тях. Благодарим за отзивчивостта, професионализъма и подкрепата!“

Теодор Опренов

Ръководител СЕБЦ в България, ЕБЦ, Фондация „Добрият Самарянин“, Директор Център Възраждане

Още от самото начало бяхме изненадани от изключително високото ниво на професионализъм и експертиза, от гъвкавостта при отразяване на някои тънки особености на дейността на фирмите и организациите, които ръководим, от ясните, често със завидно търпение предадени изяснения на казуси, когато сме имали нужда от това да вникнем в особеностите на дадено счетоводно изискване, но и най-вече от по човешки топлото, приятелско отношение, съчетано с прецизна изчерпателност и контрастен професионализъм при работата ни заедно. Чувстваме се сигурни и спокойни, че това, което е необходимо да бъде изпълнено, ще бъде така на 100% и то в точния срок. Това е изключително важно за нас, за да можем напълно да се концентрираме върху основната си дейност. Бихме препоръчали КАСТ Консулт на всеки без никакво колебание.

Andrew Mostari

финансов контрольор на група “Xpediator” Plc

„Работя с КАСТ Консулт през последните четири години. Екипът на КАСТ Консулт предоставя отлични услуги с ниво над очакваното и висока степен на точност. Техните услуги са от голяма полза за група Xpediator (Delamode) и ги препоръчвам горещо!“

инж. Илия Илиев

Собственик, управител на "Трансгео" ЕООД

Работим с КАСТ Консулт от началото на 2007 г. и досега никога не сме замисляли да прекратим това сътрудничество. Разчитаме изцяло на професионалното и отговорно отношение на екипа им не само за текущото счетоводно отчитане на фирмата ни, но и за разрешаването на различни счетоводни казуси, възниквали в хода на работата ни, за подготовка на многобройните справки, изисквани от обслужващите ни банки или за нуждите на НСИ. Фирма КАСТ Консулт и конкретно нейните собственици, са с дълбоки познания в трудовото и счетоводното право, благодарение на което през изминалите години сме им възлагали и те успешно са ръководили счетоводното и данъчно отчитане и на няколко консорциума за изпълнение на инвестиционни проекти от момента на тяхното регистриране до окончателното им закриване. За тези 15 години съвместна работа нямаме пропуснат срок по вина на счетоводната фирма. С удоволствие препоръчваме КАСТ Консулт на всеки, който се колебае как да се справи с дълбините на счетоводството и данъците.

Мнения и оценки

Какво казват клиентите за нас?

Препоръките на нашите клиенти са най-сигурната атестация за добрата ни работа.

Някои от нашите корпоративни клиенти