Услуги

КАСТ КОНСУЛТ

Нашите услуги

Счетоводно обслужване

Предлагаме счетоводни услуги, съответстващи с размера и нуждите на вашия бизнес.

Управленско счетоводство

Отчети за управлението, бюджети, прогнози, сравнения между планирани и постигнати резултати.

Независим финансов одит

Независим финансов одит; Договорени процедури по преобразуване на търговски дружества.

Финансови отчети

Изготвяме отчети и справки за консолидация, отчети и справки за международен одит.

Администриране на персонал

Обработка на трудови възнаграждения, изготвяне на фишове за заплати и други.

Софтуер

Счетоводен продукт, който се настройва по нуждите и разбиранията на счетоводителя.