Блог

КАСТ Консулт: Вашият стратегически партньор в производството и търговията с фармацевтични продукти

Пълно разбиране за Вашите уникални нужди КАСТ Консулт надхвърля очакванията като предлага специализирани счетоводни, ТРЗ  обслужване и финансови oдит услуги, адаптирани към уникалните изисквания на сектора за медицински изделия и...

Често задавани въпроси във връзка с отдаване под наем на недвижим имот

Отдаването под наем на недвижим имот е дейност, която може да генерира значителни доходи, но също така предполага и определени задължения пред закона. За да ви помогнем да се ориентирате...

Имат ли необходимост от счетоводно обслужване търговските представителства?

Счетоводството е критичен компонент за управлението и контрола на всяко предприятие, включително и за търговските представителства, регистрирани в България. Въпреки че те не са юридически лица и действат като представители...

Дигитално счетоводство: Бъдещето на финансовите услуги в България

В ерата на дигитализацията, бизнесът претърпява революционни промени, особено в сферата на счетоводните услуги. Настъпва нова епоха - епохата на безхартиеното счетоводство. Нашият офис в Младост, София, е един от...

Особености при счетоводно отчитане на Дъщерни компании в България

Високо качество и точност в прилагането на законодателството Чуждестранните инвеститори в България са изправени пред предизвикателството да се адаптират към местното данъчно и счетоводно законодателство, което често е непознато за...

Особености при счетоводно отчитане на НПО/юридически лица с нестопанска цел

С над 20-години опит в счетоводните услуги, КАСТ Консулт притежава уникална експертиза в обслужването на неправителствени организации (НПО) и юридически лица с нестопанска цел. В тази статия, експертите от КАСТ...

Счетоводно обслужване за спедиторски компании

КАСТ Консулт разполага с 20-годишен опит в предоставянето на счетоводни услуги на предприятия в сферата на спедицията, логистиката и международните превози. Нашата компетентност обхваща не само задълбочени познания в областта...

Специализирано счетоводно обслужване за основни сектори.

Всяка индустрия има свои уникални изисквания и предизвикателства в сферата на счетоводството. Cast Consult разбира тези специфики и предоставя персонализирани счетоводни решения за бизнеси в различни сектори, включително спедиция, недвижими...

Администриране на персонала в малкия и средния бизнес. Ефективност и конфиденциалност.

В динамичната икономическа среда на България, малкият и среден бизнес се сблъскват с непрекъснати предизвикателства в управлението на човешките ресурси. Администрирането на персонал, като важна част от управлението на бизнеса,...